Trainers/Facilitators from Civil Society Organizations (CSOs)

ຫົ​ວ​ຂໍ້​ທີ່​ຕ້ອງການຄູຝືກຫລັກ / Training Topics

ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ການ​ເຝ​ິກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ນຳ​ພາການປະ​ເມີ​ນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື ການ​ຮຽນ​ຮູ້ ແລະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງດ້ານ​ບົດ​ບາດ​ຍິງ-​ຊາຍ / Facilitate training and coaching to conduct need assessment in local communities by using Gender Action Learning System (GALs), see link ToR (2)

ການ​ເຮັດ​ວິ​ໃຈ​ແບບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ / Action Research ( Thaiban Research), see link ToR (3)

ເຕັກນິກການວິເຄາະ ( Power Mapping ) / Power Mapping, see link ToR (3)

ການ​ອອກ​ແບບສຳ​ຫລວດ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນຂອງຊຸມຊົນ / Design on Baseline and End line survey, see link ToR (4)

ການ​ສື່​ສານ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ (ເຕັກ​ນິ​ກການ​ຂຽນ​ເລື່ອງສັ້ນ , ການ​ຖ່າຍ​ພາບ, ການ​ສື່​ສານ​ດ້ວຍ​ຮູບ​ພາບ, ໂປ​ສະ​ເຕີ ), ແລະ ການສ້າງວີ​ດີ​ໂອ​ບົດເລື່ອງ​ສັ້ນ / Communication for Development (Story writing technique, Photo taking technique, Photovoice, Poster) and Most Significant Change Vedio , see link ToR (5)

ການຂຽນບົດສະເຫນີໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍ/ Writing project concept note and/or proposal

ການຝືກອົບຮົມບໍລິຫານໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍ/Small scale project management

ການຝືກອົບຮົມ​ ການສ້າງ​ແຜນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ, ປະ​ເມີນ​ຜົນ, ຮຽນ​ຮູ້ ແລະ ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ສັງ​ຄົມ/ Training on monitoring, evaluation, learning (MEL) and social accountability.

ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ / Time Frame

1/02/2020 – 30/06/2020

 

ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ສະ​ຫມັກ / Application Process

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເປັນຄູຝືກ ໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ຂຽນ​ ຫນັງ​ສື​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈເປັນພາສາ ລາວ ຫລື ອັງກິດ ກ່ຽວກັບປະສົບການທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຂອງ​ຕົນ ເຄີຍຝືກໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍຄ່າຝືກອົບຮົມຕໍ່ມື້ ເປັນ ເງີນໂດລາ / Interested CSOs can apply by sending their Letter of Interest ( in Lao or English) indicating the experiences in topics with the consultancy fee in daily basis

ຄັດ​ເລືອກຮອບທີ1ເພື່ອຜ່ານ​ເຂົ້າ​ສຳ​ພາດ / Pre-screening and Shortlist

ສຳ​ພາດ​ຜູ້​ທີ່​ຜ່ານ​ການຄັດ​ເລືອກ / Interview

ແຈ້ງ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ສຳ​ພາດ / Notification of successful application

ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ຜູ້​ສະ​ຫມັກ / Eligibility Criteria

ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ ( CSOs ) ທີ່​ໄດ້​ຂື້ນ​ທະ​ບ​ຽນຢ່າງເປັນທາງການ / official registered organization

ມີປະສົບການເຮັດ​ວຽກ​ພັດ​ທະ​ນາເພື່ອ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດໂດຍສະເພາະ ສິດ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ຍິງ-​ຊາຍ, ສິດ​ທິ​ເດັກ, ການ​ສືກ​ສາ, ສາ​ທາ​/ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ HIV/AIDS, ສິດທິຂອງຄົນພິການ, ຊັ​ບພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ / Experience in development working for disadvantaged groups such as gender and child rights, people with disabilities, access to health (HIV/AIDS), education, natural resource, environment, agriculture and etc.

ມີປະສົບການໃນການເປັນຄູຝືກໃນຫົວຂໍ້ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືຢ່າງຫນ້ອຍ 1-2 ປີ ເຊັ່ນ: Gender Action Learning System (GALS), Thaiban Research, Power Mapping , Most Significant Change (MSC) . / At least 1-2 years of experience in facilitating /conducting the training in relevant topics in above

ຫນ້າວຽກ:/ Main tasks:

ອອກແບບການຮຽນ-ການສອນ ພ້ອມດ້ວຍວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືປະກອບການຮຽນ-ການສອນ/ Design and develop training materials.

ໃຫ້​ການ​ແນະ​ນຳ​ ແລະ ນ​ຳ​ພາການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ພາກ​ສະ​ໜາມ / Coaching and taking lead in field activities

ຕິດຕາມປະເມີນການຮຽນຮູ້ /Monitoring and Evaluation of the Learning

ໃຫ້​ການ​ແນະນຳ​​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ເປົ້າ​ໝາຍຂຽນ​ບົດ​ສະ​ເໜີ​ໂຄງ​ການ​ຂະ​ໝາດ​ນ້ອຍ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ໄດ້​ຈາກກາ​ນ​ອົບ​ຮົມ​ແລະ ການເຝິກ​ຫັດ​ຕົວ​ຈິງໃນ​ພາກ​ສ​ະ​ໝາມ / Coaching target CSOs in writing small scale project proposal by using information gathered from training and during the field exercise.

ຂຽນລາຍງານສຸດ​ທ້າຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົ​ນ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ຂະ​ບວນ​ການ​ເຝິກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ການ​ເຝິກ​ຫັດ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ພາກ​ສະ​ໝາມ / final reporting on outputs/outcome from the training cycle and field practices/coaching

 

ເປີ​ດ​ຮັບ​ສະ​ຫມັກ​ແຕ່ມື້ນີ້​ຈົນ​ເຖິງ ວັນທີ່ 23 ມັງ​ກອນ2020 ເວ​ລາ 5:00 ໂມງ​ແລງ / Please submit your application no later than 23 January 2020 at 5 pm.  

ສົນ​ໃຈ ​ຫລື​ສອບ​ຖາມ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ຕື່ມໄດ້​ທີ ເບີໂທ: 021 264224 ຫຼື ອິ​ເມວ:Recruitment.Laos@oxfam.org   For more information, please contact:  021 264 224 or email: Recruitment.Laos@oxfam.org